Steļļu iegāde jaunu produktu ražošanai

2014. gada 29. jūlijā starp Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmumu SIA “KLIPPAN-SAULE” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru tika parakstīts līgums Nr. L-APV-14-0144 par projekta „Steļļu iegāde jaunu produktu ražošanai” īstenošanu. Projekta mērķis ir jaunu steļļu iegāde, lai varētu nodrošināt klientu pieprasījumu pēc jauniem produktiem.

Projekta rezultātā uzņēmums iegādāsies 5 jaunas nīšrāmju rapīra aušanas stelles, kā rezultātā uzņēmums varēs uzsākt jaunu produktu ražošanu, kas līdz šim nebija iespējama, kā arī palielināt pievienoto vērību uz vienu strādājošo. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

2015.gada februāris – iekārtas uzstādītas.
2015.gada marts – iekārtu sagatavošana darbam un personāla apmācība.

2015.gada aprīlis – iekārtas pieņemtas ekspluatācijā un sākta ražošana.