Steļļu iegāde jaunu produktu ražošanai

2014. gada 29. jūlijā starp Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmumu SIA “KLIPPAN-SAULE” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru tika parakstīts līgums Nr. L-APV-14-0144 par projekta „Steļļu iegāde jaunu produktu ražošanai” īstenošanu. Projekta mērķis ir jaunu steļļu iegāde, lai varētu nodrošināt klientu pieprasījumu pēc jauniem produktiem. Projekta rezultātā uzņēmums iegādāsies 5 jaunas nīšrāmju rapīra aušanas stelles, kā rezultātā uzņēmums …